Om Stora Stadens VVS AB

Stora Stadens VVS AB startades i januari 2012 av Gustav Ankersjö. Vi är en pålitlig och kompetent VVS-firma med största kundfokus. I dag arbetar ytterligare fyra rörmokare i företaget.

Vi strävar efter att ge dig som kund en helhetslösning på entreprenader såväl som mindre servicejobb. För att du som kund ska känna dig trygg, är alla som arbetar på Stora Stadens VVS certifierade enligt säker vatteninstallation. 


Kundens önskemål skall alltid vara det kvalitetsmål som Stora Stadens VVS skall uppfylla ifrån offert till garantitidens slut.
Kunden skall känna förtroende för alla de tjänster som Stora Stadens VVS erbjuder.

– Vi kommer på avtalad tid.
– Vi utför det vi kommit överens om, snabbt och hantverksskickligt.
– Vi försöker att störa så lite som möjligt.
– Vi blir färdiga i tid.
– Vi ser till att det ser snyggt ut, när vi är färdiga.
– Vi fakturerar det som är överenskommet.

Vi skall i det dagliga arbetet värna om god hälsa, hushålla med resurser samt minimera icke önskvärda miljöeffekter för våra anställda samt våra kunder.